COMMITTEE

 

Mr. Jamal Nasir

Mr. Zalmai Khan

 

Mr. Muhammed Shoaib

Mr. Khurram Faizyab

Syed Mohammad Shoaib Omair
Secretary